Szkolenie Advanced Business English ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy szkolenia nauczą się języka angielskiego używanego zarówno w branży businessu jak i w branży gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, itp., tak by moc się efektywnie porozumiewać z osobami anglojęzycznymi (Native Speakers). Szkolenie jest skoncentrowane na rozwijaniu i pogłębianiu umiejętności językowych potrzebnych w pracy i w specyficznych branżach.

Oferowane szkolenie jest przeznaczone dla finansistów, biznesmenów, dyplomatów, dziennikarzy, specjalistów z zakresu zarzadzania i innych pokrewnych dziedzin. Szkolenie przygotowuje do czytania ze zrozumieniem tekstów dotyczących obecnych wydarzeń politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, businessowych, itp., oraz rozumienia wypowiedzi np. na spotkaniach, konferencjach, w radiu, telewizji, itp. Specjalnie wyselekcjonowane teksty dotyczą codziennych wydarzeń i są odpowiednio adaptowane do potrzeb dydaktycznych i zawierają kluczową dla wybranej tematyki nomenklaturę i leksykę oraz połączenia wyrazowe i konstrukcje syntaktyczne. Uczestnicy szkolenia poznają również najnowsze terminy i terminologie oraz pojęcia z zakresu praktyki gospodarczej, finansowej, politycznej i businessowej.

Szkolenie Advanced Business English umożliwia także nabycie umiejętności przekazywania informacji i przedstawiania własnej opinii i konkluzji w formie ustnej jak i pisemnej oraz prowadzenia konwersacji na tematy profesjonalne, polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, businessowe, itd. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia i rozwijania swoich umiejętności językowych w sytuacjach biznesowych takich, jak: spotkania, rozmowy i prezentacje. Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników ze słownictwem gospodarki, biznesu i polityki z uwzględnieniem aktualnej terminologii. Wyrabia ono także sprawność czytania tekstów z tego zakresu oraz rozumienia ich ze słuchu, ułatwia nabycie umiejętności referowania informacji i przedstawiania własnych opinii w formach ustnej i pisemnej, jak i wyjaśnia najważniejsze połączenia wyrazowe oraz zawiera ćwiczenia i teksty utrwalające słownictwo i poprawne konstrukcje gramatyczne.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia:

 • Nauczą się języka angielskiego w branży businessu i w swojej specyficznej branży
 • Rozwiną i pogłębia umiejętności językowych potrzebne w pracy
 • Rozwiną i pogłębią umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów dotyczących obecnych wydarzeń politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, businessowych, itp.,
 • Rozwiną i pogłębią umiejętności rozumienia wypowiedzi np. na spotkaniach, konferencjach, w radiu, telewizji, itp.
 • Zapoznają się ze słownictwem gospodarki, biznesu i polityki z uwzględnieniem aktualnej terminologii
 • Rozwiną i pogłębią kluczową nomenklaturę i leksykę oraz polaczenia wyrazowe i konstrukcje syntaktyczne tak i w branży businessu jak i w branży gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, itp.
 • Nabędą umiejętności przekazywania informacji i przedstawiania własnej opinii i konkluzji w formie ustnej jak i pisemnej oraz prowadzenia konwersacji na tematy profesjonalne, polityczne, gospodarcze, ekonomiczne, businessowe, itd.
 • Rozwiną i pogłębią umiejętności językowych potrzebne tak i w branży businessu jak i w branży gospodarczej, politycznej, ekonomicznej, itp.,
 • Nauczą się rozumienia prawdziwego, mówionego przez „native speakers” języka angielskiego
 • Nauczą się skutecznej komunikacji w środowisku biznesowym (podczas konferencji, prezentacji, spotkań, rozmów, etc.)
 • Rozwiną znajomość gramatyki oraz zwiększą zasób słownictwa
 • Rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji z osobami Anglo języcznymi
 • Poznają różnice pomiędzy stylem formalnym i  nieformalnym
 • Poznają różnice kulturowe w prowadzeniu businessu w kulturze Anglo-Saxon
 • Naucza się zwrotów businessowych
 • Naucza się slangu businessowego
 • Nawiążą kontakty z profesjonalistami pracującymi w różnych branżach
 • Przygotują się do egzaminów, (jeśli będzie tego potrzeba)

PROGRAM SZKOLENIA

INTRODUCTION

 1. Teacher
 2. Students
 3. The course

REVIEW OF ENGLISH GRAMMAR

 1. Tenses
 2. Nouns and compounds
 3. Articles
 4. Modals
 5. Passives
 6. Question, reporting questions, answering negative questions, wh-questions
 7. Relative clauses and other type of clauses
 8. Pronouns and reflexive pronouns
 9. Adjectives
 10. Adverbs and conjunctions
 11. Prepositions
 12. Etc.
TOPICS
 1. Economic and political relations
 2. Diplomatic relations
 3. The president, parliament and government
 4. Companies and entrepreneurs
 5. An emerging economy
 6. Contracts, deals and tenders
 7. Fairs and exhibitions
 8. Economic performance
 9. Monetary policy
 10. The central bank
 11. On the stock markets
 12. Currencies and the foreign exchanges
 13. Fiat money
 14. Gold is money
 15. On the commodity markets
 16. Current economic situation

Wyżej wymieniony program szkolenia ma charakter informacyjny. Wszystkie nasze szkolenia przygotowywane są na podstawie wnikliwej analizy potrzeb naszych Klientów i nasze szkolenia  dostosowane są do potrzeb i oczekiwań Klienta.  Program szkolenia może być wzbogacony o rodzaje pism używanych w danej branży.

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie ma charakter interaktywnych wykładów i warsztatów.

 • Wykłady połączone z prezentacją multimedialną
 • Praca domowa
 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Praca w grupach
 • Ćwiczenia i gry leksykalne

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: Warszawa

Cena:  1495 zł za semestr

W cenę wliczono materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej konsultacje po szkoleniu, certyfikaty w dwóch wersjach językowych.

PROWADZĄCY / BUSINESS TRAINER

Matthew Boyd, M.B.A., B. Comm., C.F.E. – Jestem kanadyjskim trenerem biznesu i lektorem języka angielskiego (Native Speaker). Posiadam ponad trzydziestoletnie doświadczenie w opracowywaniu, przygotowywaniu i prowadzeniu specjalistycznych nowoczesnych i skutecznych szkoleń i kursów z zakresu nauki języka angielskiego na rożnych poziomach. Stworzyłem skuteczną metodę nauki języka angielskiego opartą na kanadyjskiej metodzie uczenia nowoprzybyłych, co skutkuje bardzo szybkim posługiwaniem się tym językiem – w mowie i piśmie – przez moich studentów. Opracowałem i prowadzę szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów z języka angielskiego, takich jak: Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI English for Business, TOLES, GMAT, Nowa Matura z języka angielskiego, co przekłada się na sukcesy osób, z którymi pracuję. Ponadto lata zawodowej praktyki wykorzystałem przy autorskim opracowaniu wielu specjalistycznych szkoleń i kursów w jęz. angielskim, takich jak: angielski dla prawników – Legal English, Business English, English for Managers, Executive English, English for Medical Staff, Effective Business Negotiations in English, Effective Business Correspondence in English, Effective Public Speaking And Business Presentations In English, Successful job interview in English, i innych.
Potrafię przygotować każdy rodzaj szkolenia językowego po angielsku w zależności od specyficznych potrzeb klienta. Posiadam kontakty ze specjalistami z wymienionych dziedzin, z którymi konsultuję przygotowane materiały, co w pełni pozwala spełnić indywidualne oczekiwania zleceniodawców.

Co zyskasz dzięki naszym szkoleniom?​

Solidną porcję wiedzy przekazywaną przez doświadczonych trenerów, którą natychmiast można zastosować w pracy czy w życiu prywatnym. Nowe narzędzia do wdrożenia w swojej firmie pozwalające ulepszyć funkcjonowanie firmy, przyciągnąć nowych klientów i ulepszyć wizerunek firmy w oczach klientów. Program szkoleniowy dopasowany do Twoich oczekiwań i wymagań. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i papierowej wsparcie trenera w postaci możliwości korzystania z indywidualnych konsultacji przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia. Wybieramy najlepszy catering, z którego mogą korzystać Państwo podczas trwania całego szkolenia w formie bufetu kawowego i lunchu. Szkolenia organizujemy w atrakcyjnych miejscach, dbając o to, żeby łączyć przyjemne z pożytecznym dajemy poczucie dobrze i efektywnie wykorzystanego czasu.

Dlaczego warto szkolić się z nami?

Na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie naszych Klientów. Dlatego każde organizowane przez nas szkolenie jest gruntownie przemyślane i dopasowane do odbiorców. Chcemy, żeby nasi Klienci przyswajając nową wiedzę, wynosili z sali szkoleniowej znacznie więcej: nowe doświadczenia, nowe inspiracje, pomysły zrodzone poprzez żywe dyskusje czy burze mózgów podczas szkolenia, a wreszcie ogromną motywację do dalszych działań, która zostanie z nimi na długo po zakończeniu szkolenia. Nasze szkolenia uczą najnowszych rozwiązań, które umożliwią uczestnikom budowanie przewagi nad konkurencją i tworzenie nowych trendów rynkowych, oraz podnoszą efektywność zarówno pracodawców jak i ich pracowników. Nasi Klienci rozumieją proces ciągłego zdobywania wiedzy i doskonalenia się, gdyż są ludźmi sukcesu. Satysfakcja i zadowolenie naszych dotychczasowych klientów są dowodem na to, iż organizowane przez nas szkolenia cechuje najwyższa jakość, wiedza i profesjonalizm.