Nasza metoda nauczania została przez nas opracowana na bazie kanadyjskiej metody nauki jez. angielskiego dla nowoprzybyłych, której celem, jest jak najszybsze i jak najskuteczniejsze nauczenie ich jez. angielskiego tak by mogli jak najszybciej porozumiewać się z Native Speakers. Nasze szkolenia mają formę intensywnego treningu i skoncentrowane na rozwijaniu i pogłębianiu umiejętności językowych potrzebnych w pracy i szkole, jak i przygotowują do egzaminów z jez. angielskiego, takich jak Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, LCCI English for Business,  GMAT, Nowa Matura z języka angielskiego, itp.

Oferowane szkolenie jest przeznaczone dla uczniów, studentów, finansistów, biznesmenów, dyplomatów, dziennikarzy, specjalistów z zakresu zarzadzania i  innych pokrewnych dziedzin, którzy chcą nauczyć się lub pogłębić swoją znajomość jez. angielskiego. Szkolenie Beginners Business English umożliwia także nabycie umiejętności przekazywania informacji i przedstawiania własnej opinii i konkluzji w formie ustnej jak i pisemnej oraz prowadzenia konwersacji na tematy profesjonalne, ekonomiczne, businessowe, itp. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia i rozwijania swoich umiejętności językowych w sytuacjach biznesowych takich, jak: spotkania, rozmowy i prezentacje. Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników ze słownictwem gospodarki, biznesu i polityki z uwzględnieniem aktualnej terminologii. Wyrabia ono także sprawność czytania tekstów z tego zakresu oraz rozumienia ich ze słuchu, ułatwia nabycie umiejętności referowania informacji i przedstawiania własnych opinii w formach ustnej i pisemnej, jak i wyjaśnia najważniejsze połączenia wyrazowe oraz zawiera ćwiczenia i teksty utrwalające słownictwo i poprawne konstrukcje gramatyczne.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia:

 • Nauczą się podstaw języka angielskiego
 • Nauczą się gramatyki języka angielskiego
 • Poznają zasady poprawnej mowy języka angielskiego „Native English”
 • Rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji z osobami anglojęzycznymi
 • Poznają różnice pomiędzy stylem formalnym i nieformalnym
 • Zapoznają się z rożnymi czasami
 • Nauczą się rozumieć prawdziwy, mówiony przez „Native Speakers” język angielski

METODY SZKOLENIOWE

Szkolenie ma charakter interaktywnych wykładów i warsztatów.

 • Wykłady połączone z prezentacją multimedialną
 • Ćwiczenia i gry leksykalne
 • Praca domowa
 • Praca indywidualna
 • Praca w parach
 • Praca w grupach

SZCZEGÓŁY

Lokalizacja: do uzgodnienia

Cena:  do uzgodnienia

W cenę wlicza się szkolenie oraz materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej konsultacje po szkoleniu, certyfikaty w dwóch wersjach językowych.

PROWADZĄCY / BUSINESS TRAINER

Matthew Boyd, M.B.A., B. Comm., C.F.E. – Jestem kanadyjskim trenerem biznesu i lektorem języka angielskiego (Native Speaker). Posiadam ponad trzydziestoletnie doświadczenie w opracowywaniu, przygotowywaniu i prowadzeniu specjalistycznych nowoczesnych i skutecznych szkoleń i kursów z zakresu nauki języka angielskiego na rożnych poziomach. Stworzyłem skuteczną metodę nauki języka angielskiego opartą na kanadyjskiej metodzie uczenia nowoprzybyłych, co skutkuje bardzo szybkim posługiwaniem się tym językiem – w mowie i piśmie – przez moich studentów. Opracowałem i prowadzę szkolenia i kursy przygotowujące do egzaminów z języka angielskiego, takich jak: Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI English for Business, TOLES, GMAT, Nowa Matura z języka angielskiego, co przekłada się na sukcesy osób, z którymi pracuję. Ponadto lata zawodowej praktyki wykorzystałem przy autorskim opracowaniu wielu specjalistycznych szkoleń i kursów w jęz. angielskim, takich jak: angielski dla prawników – Legal English, Business English, English for Managers, Executive English, English for Medical Staff, Effective Business Negotiations in English, Effective Business Correspondence in English, Effective Public Speaking And Business Presentations In English, Successful job interview in English, i innych.
Potrafię przygotować każdy rodzaj szkolenia językowego po angielsku w zależności od specyficznych potrzeb klienta. Posiadam kontakty ze specjalistami z wymienionych dziedzin, z którymi konsultuję przygotowane materiały, co w pełni pozwala spełnić indywidualne oczekiwania zleceniodawców.

Co zyskasz dzięki naszym szkoleniom?​

Solidną porcję wiedzy przekazywaną przez doświadczonych trenerów, którą natychmiast można zastosować w pracy czy w życiu prywatnym. Nowe narzędzia do wdrożenia w swojej firmie pozwalające ulepszyć funkcjonowanie firmy, przyciągnąć nowych klientów i ulepszyć wizerunek firmy w oczach klientów. Program szkoleniowy dopasowany do Twoich oczekiwań i wymagań. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i papierowej wsparcie trenera w postaci możliwości korzystania z indywidualnych konsultacji przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia. Wybieramy najlepszy catering, z którego mogą korzystać Państwo podczas trwania całego szkolenia w formie bufetu kawowego i lunchu. Szkolenia organizujemy w atrakcyjnych miejscach, dbając o to, żeby łączyć przyjemne z pożytecznym dajemy poczucie dobrze i efektywnie wykorzystanego czasu.

Dlaczego warto szkolić się z nami?

Na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie naszych Klientów. Dlatego każde organizowane przez nas szkolenie jest gruntownie przemyślane i dopasowane do odbiorców. Chcemy, żeby nasi Klienci przyswajając nową wiedzę, wynosili z sali szkoleniowej znacznie więcej: nowe doświadczenia, nowe inspiracje, pomysły zrodzone poprzez żywe dyskusje czy burze mózgów podczas szkolenia, a wreszcie ogromną motywację do dalszych działań, która zostanie z nimi na długo po zakończeniu szkolenia. Nasze szkolenia uczą najnowszych rozwiązań, które umożliwią uczestnikom budowanie przewagi nad konkurencją i tworzenie nowych trendów rynkowych, oraz podnoszą efektywność zarówno pracodawców jak i ich pracowników. Nasi Klienci rozumieją proces ciągłego zdobywania wiedzy i doskonalenia się, gdyż są ludźmi sukcesu. Satysfakcja i zadowolenie naszych dotychczasowych klientów są dowodem na to, iż organizowane przez nas szkolenia cechuje najwyższa jakość, wiedza i profesjonalizm.