Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English jest całkowicie prowadzone w języku angielskim przez kanadyjskiego trenera (Native Speaker), który posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu nowoczesnych skutecznych szkoleń z zakresu negocjacji, zarzadzania, leadershipu i innych, w firmach na całym świecie: w Kanadzie, USA, Austrii, UK, Francji, Niemczech, Chinach, Rumunii, Polsce, Czechach i innych. Szkolenie to ma na celu zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia negocjacji zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym. Ma ono także na celu rozwiniecie umiejętności i nauki technik prowadzenia efektywnych negocjacji w języku angielskim. Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English pozwala także nabyć i rozwinąć umiejętności formułowania i wdrażania w życie strategii prowadzenia efektywnych negocjacji businessowych. Szkolenie prowadzone jest w charakterze warsztatowym i obejmuje praktyczną naukę technik efektywnych negocjacji.

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga negocjacji w języku angielskim lub osób, które chcą się nauczyć techniki efektywnej negocjacji.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English jest całkowicie prowadzone w języku angielskim i ma na celu zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia negocjacji zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym. Ma ono także na celu rozwiniecie umiejętności i nauki technik prowadzenia efektywnych negocjacji w języku angielskim. Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English pozwala także nabyć i rozwinąć umiejętności formułowania i wdrażania w życie strategii prowadzenia efektywnych negocjacji. Szkolenie prowadzone jest w charakterze warsztatowym i obejmuje praktyczną naukę technik efektywnych negocjacji.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia:

 • Zdobędą wiedzę, czym naprawdę są negocjacje.
 • Zdobędą wiedzę na temat krytycznych elementów negocjacji.
 • Zwiększą swoje kompetencje w zakresie prowadzenia negocjacji zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym.
 • Nabędą i rozwiną umiejętności formułowania i wdrażania w życie strategii prowadzenia efektywnych negocjacji.
 • Poznają i rozwiną umiejętność różnych technik prowadzenia efektywnych negocjacji.
 • Rozwiną umiejętność efektywnej komunikacji w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim.
 • Rozwiną i udoskonalą umiejętności przygotowywania celów i strategii do negocjacji w języku angielskim.
 • Rozwiną umiejętności zadawania odpowiednich pytań, inicjowania i reagowania na propozycje oraz osiągania porozumienia.
 • Poznają różne rodzaje negocjacji.
 • Poznają sposoby zarządzania i rozwiązywania konfliktów podczas negocjacji.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English ma charakter warsztatowy i w całości jest prowadzone w języku angielskim. Szkolenie prowadzone w języku angielskim składa się z wykładów połączonych z prezentacją multimedialną. W szkoleniu zastosowano dużo praktycznych przykładów analiz przypadków (Case studies), gier negocjacyjnych i dużo praktyki. Uczestnicy będą mogli od razu przetestować zdobytą wiedzę. Szkolenie składa się z analiz przykładowych negocjacji, symulacji, dyskusji, pracy indywidualnej, pracy w parach i grupach, pracy z kamerą, nagrań audio, nagrania video, testów i quizów.

Cena i lokalizacja do uzgodnienia!

PROGRAM SZKOLENIA

PART ONE:

Playing the Power Negotiating Game

 1. What Is Power Negotiating
 2. What to ask for
 3. How much is enough
 4. When to make an offer
 5. How to respond to the other side’s offer
 6. To confront or not to confront
 7.  

Master Negotiating Techniques – The basics:

 1. The Reluctant Seller and the Reluctant Buyer
 2. The use of Higher Authority
 3. Handling the Person Who Has No Authority to Decide
 4. The Counter Gambits to Higher Authority
 5. The Declining Value of Services
 6. To Split or not to Split the Difference?
 7. Handling Impasses
 8. Handling Stalemates
 9. Handling Deadlocks
 10. To Ask or not to Ask for a Trade-Off

Master Negotiating Techniques – Intermediate:

 1. Good Cop/Bad Cop technique
 2. Counter Gambits to Good Cap/Bad Cap
 3. What’s Nibbling
 4. To Nibble or not to Nibble
 5. Look Out for People Nibbling on You
 6. Prevent the Other Side From Nibbling on You
 7. Preventing Post-Negotiation Nibbles
 8. To Taper or not to Taper Concessions
 9. The Withdrawing an Offer Gambit
 10. Positioning for Easy Acceptance
 11. The Decoy
 12. The Red Herring
 13. To Commit first or not to Commit
 14. Who should write the contract
 15. What to concentrate on in High Power Negotiations
 16. How to treat the other side during and after the negotiations

Master Negotiating Techniques – Advanced:

 1. To Walk Away or not to Walk Away?
 2. When to Walk Away?
 3. How to Develop Walk-Away Power
 4. How to Project Walk-Away Power
 5. Take It or Leave It
 6. Responding to Take It or Leave It
 7. The Fait Accompli
 8. The Hot Potato
 9. How to issue an Effective Ultimatum
 10. How to Effectively respond to an Ultimatum
 11. Many, many more Effective High Power Negotiation techniques.
PART FOUR:

Negotiating Characteristics of Americans

 1. How do Americans Communicate?
 2. Do Americans Make Outrageous Initial Demands?
 3. Do Americans Negotiate in Groups or Alone?
 4. Do Americans Display Emotions when negotiating?
 5. What’s Americans outlook on Profits
 6. Do Americans Speak Foreign Languages?
 7. Are Americans well-Travelled?
 8. Are Americans comfortable With Silence?
 9. Do Americans Admit That They Don’t Know?
PART FIVE:

Negotiating Characteristics of Non-Americans

 1. English People
 2. French People
 3. German People
 4. Asian People
 5. Russian People
 6. Middle Eastern People
PART SIX:

Understanding the Players

 1. Body Language: How to Read People?
 2. Where and how to Negotiate?
 3. The Handshake
 4. Where to Sit at a Conference
 5. When to Get Down to Business
 6. Eye Blinking Rate
 7. the Head movement
 8. When the Hand Goes to the Head
 9. Keep Your Eyes on the Hands
 10. What Eyeglass Wearers Can Tell You
 11. Proxemics
 12. Hidden Meanings in Conversation
PART SEVEN:

The Personal Characteristics of an Effective Power Negotiator

 1. The Courage to Probe for More Information
 2. The Patience to Outlast the Other Negotiator
 3. The Courage to Ask for More
 4. The Integrity to Press for a Win-Win Solution
 5. The Willingness to Be a Good Listener
PART TWO:

Resolving Tough Negotiating Problems

 1. To Mediate or not to Mediate?
 2. The Art of Mediation
 3. The Importance of Mediation
 4. Shall Mediator Be Perceived as Neutral
 5. Resolution Stage
 6. The Art of Arbitration
 7. Setting Up the Arbitration Neutrality of the Arbitrators Preliminary Meeting
 8. Exchange of Information Prior to the First Hearing
 9. The Arbitration Hearing
 10. Conduct of the Arbitrator
 11. An Important Difference Between Arbitration and Litigation
 12. The Art of Conflict Resolution
PART TREE:
Negotiating Pressure Points
 1.  Time Pressure
 2. When to Tie Up All the Details
 3. Flexibility Under Time Pressure
 4. When do People Become More Flexible
 5. Acceptance Time
 6. Intelligence power
 7. Six Rules of successful Power Negotiations:
 • Rule 1: To Admit or not to Admit That You Don’t Know?
 • Rule 2: Should you Ask the Questions?
 • Rule 3: What type of Questions to Ask?
 • Rule 4: Where You Ask the Question Makes a Big Difference?
 • Rule 5: Ask Other People
 • Rule 6: Ask Questions for Reasons, Not Gathering Information
Negotiating With Americans
 1. How Americans Negotiate
 2. The American Art of the Deal
 3. High-Context vs. Low-Context Negotiations
 4. Getting Down to Business With Non-Americans
How to Do Business with Americans: A Guide for Non- Americans
 1. Are Americans Succinct
 2. How do Americans Answer Questions?
 3. How do Americans Talk?
 4. Are Americans Very Patriotic?
 5. The American Class System
 6. Religion in America
 7. What is the Frontier Mentality?
 8. How do Americans view time
 9. Are Americans Opinionated
 10. Are American Friendly
 11. Business Cards
 12. Tipping in America
 13. The Diverse Population of America
 14. Are American Self-Reliant
 15. A Final Word About Americans
PART EIGHT:

The Attitudes of a Power Negotiator

 1. The Willingness to Live With Ambiguity
 2. Be Resilient
 3. A Competitive Spirit
 4. Don’t Be Conflict-Averse
 5. The Beliefs of a Power Negotiator
 6. Negotiating Is Always a Two-Way Affair
 7. Negotiating Is Played by a Set of Rules
 8. “No” Is Simply an Opening Negotiating Position
PART NINE:

Developing Power over the Other Side

 1. Legitimate Power
 2. Other Forms of Legitimate Power
 3. Legitimate Power as an Intimidation Factor
 4. Some Titles Don’t Mean a Thing
 5. Reward Power
 6. Reward Power as an Intimidation Factor
 7. Coercive Power
 8. Reverent Power
 9. Reverent Power as an Intimidating Factor
 10. Charismatic Power
 11. Charismatic Power as an Intimidating Factor
 12. Expertise Power
 13. Expertise Power as an Intimidating Factor Situation Power
 14. Information Power
 15. Information Power as an Intimation Factor
 16. Combinations of Power
 17. Other Forms of Power
 18. The Power of Risk Sharing
 19. The Power of Confusion
 20. The Power of communicating Options
 21. Negotiating Drives
 22. The Competitive Drive
 23. The Solutional Drive
 24. The Personal Drive
 25. The Organizational Drive
 26. The Attitudinal Drive
 27. The Rules of Win-Win Negotiations
 • Rule 1 of Win-Win Negotiations
 • Rule 2 of Win-Win Negotiations
 • Rule 3 of Win-Win Negotiations
 • Rule 4 of Win – Win Negotiations
PART TEN:

SUMMARY OF THE COURSE and Q & A

Wyżej wymieniony program szkolenia ma charakter informacyjny. Wszystkie nasze szkolenia przygotowywane są na podstawie wnikliwej analizy potrzeb naszych Klientów i nasze szkolenia  dostosowane są do potrzeb i oczekiwań Klienta.  Program szkolenia może być wzbogacony o rodzaje pism używanych w danej branży.

PROWADZĄCY / BUSINESS TRAINER

Matthew Boyd, M.B.A., B. Comm., C.F.E. (Certified Fraud Examiner) – Jestem kanadyjskim biznesmanem polskiego pochodzenia, członkiem stowarzyszeń i organizacji, takich jak: Certified Fraud Examiners Association, Angel Capital Group, Ottawa Angels Association, Canadian Chamber of Commerce i wielu, wielu innych.

Posiadam ponad trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu nowoczesnych skutecznych szkoleń z zakresu negocjacji, zarządzania, leadershipu i innych, w firmach na całym świecie: w Kanadzie, USA, Austrii, UK, Francji, Niemczech, Chinach, Rumunii, Polsce, Czechach i innych. Dzieliłem się wiedzą i umiejętnościami w formie kursów, instruktaży, treningów personalnych i interpersonalnych, działań edukacyjno-praktycznych w korporacjach takich jak: National Lift Truck Canada, Scotia McLeod, ABC Investments, McDonalds Inc, McDonalds Central Europe, Zenastra Canada, Avantis Canada, Energa Wytwarzanie SA, AP-Tech Polska i innych, a także szkoliłem pracowników organizacji oraz administracji publicznej Kanady, Panamy, USA, np.: Customs & Excise Canada, Revenue Canada, Goods & Services Canada, IT Canada, etc.

Analizowałem kanadyjskie i amerykańskie rynki dotyczące przedsiębiorstw i na podstawie analiz wskazywałem firmy do sprzedaży lub kupna. Negocjowałem również ich sprzedaż i kupno, prowadziłem transakcje Mergers & Acqusitions, LBOs/MBOs oraz emisje obligacji skarbowych, a także akcji i udziałów dużych i małych przedsiębiorstw.

Posiadam ugruntowane doświadczenie, jako audytor i negocjator. Negocjowałem zmiany i modyfikacje strategii przedsiębiorstw jak i przekształcenia w zarządzaniu, które zwiększały ich przychody i zyski. Jako członek grupy deweloperskiej McDonald’s Central Europe, negocjowałem różnego typu transakcje nieruchomości w Europie Centralnej i Wschodniej, i doprowadziłem do zawarcia kontraktów innego typu.

Jestem wyspecjalizowanym trenerem biznesu i lektorem języka angielskiego (Native Speaker). Opracowuję, przygotowuję i prowadzę specjalistyczne szkolenia w języku angielskim i polskim, a także szkolenia z języka angielskiego. Posiadam wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu kursów konwersacyjnych w języku angielskim na rożnych poziomach jak i kursów przygotowujących do egzaminów z tego języka, takich jak: Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI English for Business, TOLES, GMAT, co przekłada się na sukcesy osób, z którymi pracuję. Ponadto przygotowałem skuteczną metodę nauki angielskiego, co skutkuje bardzo szybkim posługiwaniem się tym językiem – w mowie i piśmie – przez moich studentów.

Lata zawodowej praktyki wykorzystałem przy autorskim opracowaniu wielu specjalistycznych szkoleń, takich jak: Effective Business Negotiations in English, Effective Business Communication in English, Effective Business Correspondence in English, Effective Public Speaking & Business Presentations In English, Successful job interview in English, Angielski dla prawników – Legal English, Business English, English for Managers, Executive English i innych.

Potrafię przygotować każdy rodzaj szkolenia businessowego po angielsku w zależności od specyficznych potrzeb klienta. Mam kontakty ze specjalistami z wymienionych dziedzin, z którymi konsultuję przygotowane materiały, co w pełni pozwala spełnić indywidualne oczekiwania moich zleceniodawców.

Co zyskasz dzięki naszym szkoleniom?​

Solidną porcję wiedzy przekazywaną przez doświadczonych trenerów, którą natychmiast można zastosować w pracy czy w życiu prywatnym. Nowe narzędzia do wdrożenia w swojej firmie pozwalające ulepszyć funkcjonowanie firmy, przyciągnąć nowych klientów i ulepszyć wizerunek firmy w oczach klientów. Program szkoleniowy dopasowany do Twoich oczekiwań i wymagań. Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i papierowej wsparcie trenera w postaci możliwości korzystania z indywidualnych konsultacji przez 6 miesięcy od zakończenia szkolenia. Wybieramy najlepszy catering, z którego mogą korzystać Państwo podczas trwania całego szkolenia w formie bufetu kawowego i lunchu. Szkolenia organizujemy w atrakcyjnych miejscach, dbając o to, żeby łączyć przyjemne z pożytecznym dajemy poczucie dobrze i efektywnie wykorzystanego czasu.

Dlaczego warto szkolić się z nami?

Na pierwszym miejscu stawiamy zadowolenie naszych Klientów. Dlatego każde organizowane przez nas szkolenie jest gruntownie przemyślane i dopasowane do odbiorców. Chcemy, żeby nasi Klienci przyswajając nową wiedzę, wynosili z sali szkoleniowej znacznie więcej: nowe doświadczenia, nowe inspiracje, pomysły zrodzone poprzez żywe dyskusje czy burze mózgów podczas szkolenia, a wreszcie ogromną motywację do dalszych działań, która zostanie z nimi na długo po zakończeniu szkolenia. Nasze szkolenia uczą najnowszych rozwiązań, które umożliwią uczestnikom budowanie przewagi nad konkurencją i tworzenie nowych trendów rynkowych, oraz podnoszą efektywność zarówno pracodawców jak i ich pracowników. Nasi Klienci rozumieją proces ciągłego zdobywania wiedzy i doskonalenia się, gdyż są ludźmi sukcesu. Satysfakcja i zadowolenie naszych dotychczasowych klientów są dowodem na to, iż organizowane przez nas szkolenia cechuje najwyższa jakość, wiedza i profesjonalizm.